Franse tijd in de regio

Een belangrijk punt in de geschiedenis is de overgang van het "ancien regime", een naam gegeven door de Franse overheersers die vanaf 1795 het heft over begonnen te nemen in de Lage Landen, en de "moderne staten" die ontstonden nadat Napoleon was verslagen. In het laatste deel van de middeleeuwen waren er conflicten tussen de traditionele, meer feodale machthebbers en de steden, die economisch steeds machtiger werden. Daar tussen zat ook nog de 2e stand, de geestelijkheid, die ook een belangrijke wereldlijke machtsfactor geworden waren, deze werkten niet altijd samen met de adel, zeker niet de "lagere" geestelijkheid. De kiem voor de latere staatsvorming in Europa werd in de 17e en 18e eeuw al gelegd.

 

Vlaanderen en Brabant

 
(geleend bij Frans Roelvink)
Misschien dateert het samen op weg gevoel van Vlaanderen en Brabant al vanaf de veertiende eeuw. Immers, in 1347 trouwt de Vlaanse graaf Lodewijk van Male (1330-1384) met de erfdochter van hertog Jan III van Brabant, Margarethe van Brabant (1323-1380). Jan III (1300-1355) had twee dochters, Johanna en Margaretha. Johanna had uit haar twee huwelijken geen kinderen, Margaretha van Brabant had een dochter, ook Margaretha van Male genoemd, die met Filips de Stoute van Bourgondië trouwde. Op die manier werden Vlaanderen en Brabant samengevoegd met Bourgondië. En, om het verhaal wat completer te maken nog dit. Filips van Bourgondie en Margaretha van Vlaanderen hadden een zoon, Jan van Bourgondie, bijgenaamd Zonder Vrees, die met de erfdochter van de graaf van Holland en Henegouwen trouwde. Op die manier zijn de latere Nederlanden ontstaan. Een stukje huwelijkspolitiek, genealogisch gezien interessant, dus.

 

Verloop van de slag

De geallieerden (de coalitie) kwamen op 11 januari 1814 sterk opzetten vanuit de regio Breda, uit de richting Strijbeek-Galder., via Meer en Meersel. Hoofddoel van het offensief was Antwerpen en de belangrijke haven aldaar. Vooral de strijd in het centrum van Minderhout was ongemeen hevig en hard. Met de bajonet op het geweer werd lijf-aan-lijf gevochten om het oude kerkhof in een brandend Minderhout. Ook andere gemeenten, zoals Meer, Wortel, Hoogstraten-centrum, Loenhout en Malle, deelden in de klappen. De verliezen aan beide zijden liepen hoog op. Honderden militairen werden gedood of gewond. De slag en haar nasleep hadden een grote impact voor de bevolking in de Noorderkempen. Heel af en toe duiken nog sporen op, zoals het noodgraf van een gesneuvelde enkele jaren geleden.

De slag betekende het einde van de Franse Tijd in Hoogstraten.

Na de franse tijd...


De regionale bestuurlijke indeling werd weer gewijzigd en de huidige provincies ontstonden. In het zuiden bleef het Frans nog een hele tijd de bestuurlijke taal en ook in het noorden bleef een deel van de burgerij deze taal gebruiken. De Nederlandse wetgeving werd ook deels gestoeld op de code Napoléon, waardoor toen nog heel wat oorspronkelijke wetteksten in de Franse taal bleven bestaan. Een aantal zaken, zoals de registers van de burgerlijke stand en het kadaster van gronden werden overgenomen uit de Franse administratie.