De familienaam Boeren komt in het Nederlands taalgebied het meest frequent voor in het gebied wat tegenwoordig de provincie Antwerpen en het westen van de provincie Noord-Brabant omvat. Het betreft families van diverse oorsprong die onderling niet verwant zijn, zover we weten. In heel wat gevallen is de familienaam pas tussen ongeveer 1580 en 1750 opgedoken. Gezien ook de registers van de kerken, zeker de katholieke pas rond die tijd zijn terug te vinden is het een heel karwei voor genealogen om de familie voor die tijd terug te reconstrueren. Om het nog wat ingewikkelder te maken komen de leden van sommige families Boeren in dezelfde dorpen voor

We onderscheiden in de regio Antwerpen en Midden-West Brabant de volgende families:

  • Ons geslacht Boeren waarvan de stamvader is Jacobus Boeren getrouwd met Joanna Jansen vindt rond 1660 zijn oorsprong in Meerle. Vele van zijn nakomelingen wonen in het grensgebied van de provincies Noord-Brabant en Antwerpen.
  • De familie Boeren uit ‘t Heijke (thans St. Willebrord); stamvader van dit geslacht is Daniel Boeren, getrouwd met Maria Jaspers. Deze Daniel Boeren is uit Felbach in het Württembergs bij Stuttgart afkomstig en werd ook Daniel Bauer genoemd. Nakomelingen van hem wonen voornamelijk in de gemeente Rucphen.
  • Een familie afkomstig uit Princenhage waarvan de familienaam pas rond 1750 is opgekomen. Daarvoor voerde zijn voorouders beurtelings het patroniem Adriaansen en Huijbrechtsen. Een beroemde telg daarvan is de bekende dr P.C. Boeren (Piet Boeren), overleden op 8 augustus 1994, die een groot aantal (kerk)historische publicaties op zijn naam heeft staan.
  • De familie Boeren afkomstig uit Essen en Nieuwmoer. De oudste schrijfwijze van de naam is Boer(c)kens, vanaf het vierde kwart van de 18e eeuw voert de Roosendaalse tak uitsluitend de familienaam Boeren. Incidenteel komen ook de schrijfwijzen Boer en Boers voor.

Bron: https://www.edwardboeren.eu/boeren-uit-nieuwmoer/