Als we speuren naar de oorsprong van de familienaam Roelands komen we voor onze stam uit op een zekere Roelant Bertrams in Meer (B). Van hem vinden we tot nu toe enkel een vermoedelijk overlijden terug in 1625.. Er is daar in Meer een Adrianus Rolandi Bertrandi getrouwd met Aleydis Gerardus Aerden in 1624, die dus een zoon moet zijn van deze Roelant Bertrams

In dezelfde streek, dicht bij Meer is nog een andere familie Roelands, die afkomstig is uit het gehucht Ostayen bij Zundert. Deze famlie draagt rond 1600 de naam Pauwels (Van Ostayen), door een vroegere naamgever Paulus. De naam Roelands komt door een zoon Roeland, die rond 1625 geboren werd. Om het moeilijker te maken komt deze familie ook voor in Zundert en Rijsbergen en heeft dezelfde naam (letterlijk) als onze stam Roelands. Een belangrijke variant, die al voorkwam toen de naam Roelands nog niet zo in gebruik was, is Roelen. Een aantal families die ook zijn terug te voeren op Roeland Bertrams, hebben nog altijd deze familienaam.

Verder zijn er op vele plaatsen families Roelands ontstaan door het omvormen van het patroniem Roeland in een familienaam. Het is voor genealogen dus zaak om alle lijnen goed te onderbouwen met rechtstreekse bewijzen. De achternaam Roelands komt het meeste voor in de provincies Noord-Brabant en Antwerpen. Ook de naam Roelen komt het meest voor in dezelfde regio.