Pa2014De vader van Inerstruif was Joseph Petrus Maria Roelands, door de meesten werd hij Sjef genoemd. Hij werd geboren in 1928 uit het huwelijk van Matheus Cornelis Roelands, die door de meesten Theeuw (Theo) werd genoemd en Adriana Maria Meeuwsen (Jana genoemd?). De familie Meeusen is in een ander artikel uitgewerkt. De vader van Interstruif overleed in 2014. Hiernaast een foto van Sjef. Hij was getrouwd met Anna Catharina Boeren, zij werd geboren  2 oktober 1932 in Ulicoten.

 

De Grootvader van Interstruif Matheus Cornelis Roelands was de zoon van Adrianus Roelands, die weer de zoon was van Matheus Roelands. Over deze Adrianus Roelands is er ook een artikeltje gemaakt op deze website…. familie Grootvader RoelandsZijn gezin staat op de foto hierna.

 

Deze Matheus Roelands (vader van Adrianus uit de vorige alinea) werd geboren waar nu ongeveer het knooppunt Princenville is in Breda bij het Bagven in Princenhage, volgens zijn geboorteakte. Matheus was getrouwd met Adriana Damen op 20 maart 1862, dochter van Johannes Damen en Cornelia Ossenblok.

 

Matheus Roelands Was weer de zoon van een Adrianus Roelands (Adriaan) geboren in Rijsbergen, gedoopt 2 juli 1797. De exacte geboortedag is bij deze en voorgaande generaties niet meer 100% correct gedocumenteerd, de doop meestal wel, die gebeurde op  dag van de geboorte of de dag erna. Adriaan was getrouwd met Mechelina Hopstaken, geboren in 1804 in Princenhage.

 

Adrianus Roelands werd in Rijsbergen geboren uit het huwelijk van Matheus Adrianus Roelands en Henrica Embertus van den Broek. Zij trouwden 30 april 1797, de dame moest dus toen al zwanger zijn geweest. Henrica werd gedoopt in Rijsbergen op 3 april 1775.

Matheus Adrianus Roelands werd geboren in Zundert en gedoopt op 29 maat 1758. Hij was een zoon van Adrianus Matheus Roelands (al werd ook de familienaam “Roelens” gebruikt). Adrianus Matheus was getrouwd met Adriana Mathijssen. Het huwelijk vond plaats op 15 maart 1761 in Zundert. Adriana, dochter van Petrus Mathijssen (en deze weer zoon van Cornelis) werd gedoopt op 24 december 1733 in Zundert. Adrianus Matheus werd begraven volgens het register van Groot-Zundert op 8 februari 1786, hijzal dus kort ervoor gestorven zijn, begin februari.

 

Adrianus Matheus was de zoon van Matheus Adrianus Roelens (Roelan(d)s), die zelf werd gedoopt in Meer op 6 november 1697. De voornamen van de grootvaders werden steeds mee doorgegeven, wat handig is voor ons genealogische onderzoek, al moeten we wel altijd de originele bronnen zoals kerkregisters nakijken… Matheus Adrianus was gehuwd met Anna Courtiens op 6 mei 1727.

Matheus Adrianus Roelens was de zoon van Adrianus Cornelius Roelens (al werd ook de naam Bertrams als patroniem genoemd). Hij was bijna de eerste “Matheus” in de dynastie, want hij had een jonger broertje dat jong gestorven was, geboren in 1694. De voornaam Matheus kwam van de grootvader aan moeders zijde. was getrouwd met Anna Conninckx, dochter van Matheus Conninckx. Anna werd gedoopt op 24 juli 1668 in Meer.

 

Even een uitstapje: Matheus Coninckx (21-2-1621 – 24-2-1688) was getrouwd met Anna (Adrianus Petrus) Grootens, hierbij werd de vermelding gemaakt “van Eekeren”, waarmee de plaats Ekeren (nu district, deelgemeente van de stad Antwerpen) kan zijn bedoeld. Matheus Coninckx was weer de zoon van Franciscus Marcellus Coninckx (1585 – 15-5-1655), die getrouwd was met een Anna “Mathei” (latijn voor “afstammend van Matheus”) De naam Matheus kwam ook daar weer van moederszijde , want ook bij de familie Coninckx was deze niet aanwezig… Anna, dochter van een Matheus met een tot nu toe onbekende familienaam of patroniem, overleed in 1667 in Meer op 20 mei.

 

We gaan weer terug naar de “hoofdstam”, de Roelandsen…

 

AdrianusRoelen doop1661Adrianus Cornelius Roelens werd gedoopt op 24 juli 1661 in Meer en overleed in 1707 op 21 augustus volgens de begraafboeken van de parochie in Meer. Hij was de zoon van Cornelius Adrianus Roelens, gedoopt op 25 februari 1632 in Meer. Hij overleed in 1693. Cornelius Adrianus was getrouwd met Maria Cornelis Hermans, gedoopt op 4 september 1630 en overleed op 15 november 1706.

 

Cornelius Adrianus Roelens, soms ook Bertrams genoemd was de zoon van Adrianus Rolandi Roelen(s). Deze was geboren in 1595, de datum is onduidelijk. AdrianusRoelantBertrams ovl1661Hier veranderde dus de “achternaam” naar een wisselend patroniem. Adrianus overleed 21 mei 1661 (scan uit het DTB van parochie Onze-Lieve-Vrouw in Meer, België). AdrianusRoelenBertrams AleydisVanAerden Huw1624Adrianus was getrouwd met Alyda (Aleydis) van Aerden. Alyda was de dochter van Gerardus van Aerden en werd geboren omstreeks 1600 in Minderhout (nu behorende bij Hoogstraten).

 

Adrianus Roelens was de zoon van Roeland Bertrams. zo lijkt het. Roeland was getrouwd met een Johanna met onbekende achternaam of patroniem. RolandusBertrandiOvl 1625Er werd een overlijden gevonden van een Rolandus Bertrandi, waarschijnlijk Roeland Bertrams op 14 december 1625.