Matheus1833geboorteMatheus Roelands werd geboren op 31 oktober 1833 in "Bagben" bij Princenhagen (nu Breda) in het huis met nummer 322. Hij was de zoon van Adrianus Roelands, toen 36 jaar oud,  en Mechelina Hopstaken. Hier is de geboorteakte, die werd opgemaakt op 2 november 1833 bij de aangifte. Van de vader Adrianus is vermeld dat deze arbeider is en 36 jaar oud.

Bagven 1815Bagven 1850Bagven 1870Bagven 1970bagven 2000Bagven 2015Het gehucht "Bagben" ook wel "Bagven" geheten lag ongeveer waar nu het verkeersknooppunt Princeville is bij Breda. We laten hierna enkele kaartjes zien van de streek tussen 1815 en 2015. Op de allereerste is het gehucht zelfs nog niet aangegeven, hoewel het wel bewoond was. Het gebied leverde traditioneel voedingsgewassen voor de stad Breda vanaf ongeveer 1850. daarvoor was het een landbouwgebied. Op de boerderijen werkten ook landarbeiders, waar de familie Roelands er één van was. De gemeente Princenhage werd in 1941 bij Breda gevoegd.

 

Matheus trouwde met Adriana Damen op 20 maart 1862, dochter van Johannes Damen en Cornelia Ossenblok. Huwakte1862MatheusRAdrianaDDe originele huwlijksakte is gevonden in het archief in Breda. Van de beide huwlijkspartners is vermeld dat ze arbeider zijn. In de rand werd nog een verbetering toegevoegd: de vermelding dat Matheus aan zijn militieplicht had voldaan. De vader van de bruid Johannes Damen was reeds overleden op de trouwdatum. De moeder van de bruid Cornelia Ossenblok, gaf samen met de beide ouders van Matheus toestemming tot het huwelijk.

Zoals toen vaak het geval was volgde het jaar na het huwelijk de geboorte van een kind. Dat kreeg de naam Adrianus, naar de grootvader. Het jonge gezin woonde toen in een ander deel van Princenhage: 't Hout. In het stuk over de jonge Adrianus is daar wat uitleg over te vinden, zoals hierboven over Bagben.

 Matheus overleed in 1907 op 9 oktober. OvlAktMatheus1907De aangifte gebeurde door zoon Adrianus op 10 oktober. Als getuige trad een herbergier op die waarschijnlijk in de buurt van het gemeentehuis zijn zaak had. Waar het overlijden plaatsvond is nog niet duidelijk.