Mijn grootvader aan moederskant werd door iedereen Vic genoemd. Zijn naam werd aan enkele kleinkinderen door gegeven zowel als eerste of een volgende voornaam. Zo is er een neef Victor Boeren, zoon van Herman en zijn zoon is momenteel "stamhouder", gezien hij de enige mannelijke nazaat is in rechte lijn van onze stam met de naam Boeren... Ook mijn 2e voornaam is die van grootvader Boeren, de 1e is van de andere grootvader, zoals de traditie wilde, bij mijn jongere broer Vic werd ook de traditie toegepast door hem naar de grootvader aan moederskant te noemen.

 

BezoekOpaOmaBoeren1964Hierbij een foto ons jonge gezin van de familie Roelands-Boeren op bezoek bij oma en opa Boeren in 1964. Ik (Mathieu of wel Interstruif) ben zelf te zien zittend op opa's knie terwijl mijn moeder Anna "ons Vic" vasthoud, die veel belangstelling toont voor de blinkende broche van oma Boeren-Bax. De foto is genomen ten laatste in de maand april, want in mei overleden de beide grootouders. screenshot www.google.be 2016 11 14 22 11 25 Nog op de valreep werden er foto's gevonden van de boerderij die er stond tot in 2016. Inmiddels is er een ander huis gebouwd op hetzelfde perceel. MaaijkantKaart1930Het oude huis staat dwars op de weg, want er liep vroeger een doorgaand paadje langs de voorzijde, het was ook gebruikelijk de voorgevel naar het zuiden te richten, ook al kwam het huis dan met een zijgevel naar de belangrijkere weg te staan. De Maaijkantsestraat was een deel van het doorlopende pad van Loveren (Baarle) naar Meerle. Dat is nog te zien op een kaartje uit ongeveer 1930, de boerderij is te vinden bij het pijltje. Het paadje was nog lang in gebruik als voetpad naar de kerk.

De volgende tekst is grotendeels ontleend aan mijn neef, Vic Boeren, zoon van Herman. Het huis aan de Maaijkantsestraat is gebouwd in 1881 door Petrus Seeuws. (Later vertelde Vic een gevelsteen gezien te hebbn met de naam Dominicus erop, zou die dan toch de bouwheer geweest zijn?) Mij is altijd verteld dat, voor dat dit huis gebouwd werd, er al een boerderij heeft gestaan. Deze boerderij zou gestaan hebben achter de oude varkensstal/ schuur, met de hof tegen de kavelpad aan. maaijkantsestr1827Interstruif vond een oude kadasterkaart uit 1827 waar deze boerderij waarschijnlijk te zien is. De boerderij (bij het pijltje op de kaart) en de omliggende gronden (weilanden en heide) waren eigendom van Dominicus Seeuws. Of hij de bouwer was van de boerderij is niet zeker. Dat kan ook zijn vader Jacobus Seeuws zijn geweest.

 

We vervolgen de tekst van neef Vic: De kavelpad was toen een doorgaand weggetje, een voetpad voor mensen die van de Achterste Maaijkant naar de kerk in het dorp gingen.  De laatste Seeuws die op deze boerderij woonde was Sjef (Sjef oom) Seeuws. Hij was getrouwd met Juliana Boeren (tante Slie). Zij hadden geen kinderen. Victor Boeren, mijn opa, waar ik (neef Vic Boeren) naar vernoemd ben, was de jongste broer van tante Slie Boeren. Hij kon op een gegeven moment de boerderij huren en later kopen van Sjef oom.

 

Opa trouwde op 27 april 1928 met Johanna Maria Stoopen (Jans).vICbTROUW1e Zij was afkomstig uit Molenschot gelegen tussen Gilze en Rijen. Helaas duurde het huwelijk niet lang, want in 1929 (op 14 januari) overleed Johanna in het kraambed, waarbij ook het kindje overleed. Ze werden samen begraven, naar verluid op het kerkhof an de voorzijde van de "oude" kerk in Ulicoten. Nu is daar een plein, voor de herbouwde kerk. De trouwfoto van Vic en Johanna staat hiernaast. De families Boeren en Stoopen bleven nog lang een goede band houden. Johanna Maria Stoopen werd JansStoopenGebgeboren in Gilze aan de Raadhuisstraat (zie de geboorteakte op de afbeelding), later juist voor het huwelijk woonde zij in Molenschot. HuwBoerenStoopenOok de huwelijksakte van Victor en Johanna werd opgespoord? zie hiernaast.

 

 

Later hertrouwde Victor Martinus Boeren met Maria Petronella Bax (geboren 1 mei 1895, als oudste van 16), afkomstig uit Weelde (dorp) in België, het gezin Bax woonde aan de Meir. Vader Jan Baptist was kort ervoor in 1927 weduwnaar geworden toen moeder Catharina Josephina van Gils overleed.  Het huwelijk was op 25  februari 1930. Van dat huwelijk is zelfs het MENU1VICbOERENTROUW2MENU2menu van het feestmaal nog bewaard. Een vICbtrOUWFOTO2etrouwfoto van het jonge stel is ook bewaard. De bijbehorende akte is in België nog niet vrijgegeven op internet. Zoals gebruikelijk werd er al snel een gezin gesticht. Vic Boeren en Mie Bax kregen familieBoeren7 kinderen, Jan, Anna, Julia, Gust, Herman, Irma en Liesje. Enkelen zijn inmiddels overleden. Een foto van de hele familie staat ook hierbij, gemaakt in 1955 bij het zilveren huwelijk van Vic en Marie. (vlnr: Liesje, Herman, Vic, Anna, Jan, Gust, Marie, Julia en Irma) Jan Boeren liet aan Ulicoten enkele kunstwerken na uit dankbaarheid voor de steun van de gemeenschap voor zijn werk in de missie. HarendeBoer Jan BoerenEen voorbeeld is "de harende boer". De GezinskaartBorenMaaijkantstrgezinskaart uit het bevolkingsregister van Baarle-Nassau, waarop de jongste dochter Liesje ontbreekt, wegens nog niet geboren bij he afsluiten van deze kaart, zet ik ook hierbij. Van de beroepsmatige bezigheden van Victor Martinus Boeren zijn naast het boeren nog vermeldenswaardig het beheer van de zaken van de Boerenbond en in de oorlog het bureauhouderschap, waar hij in grote mate de plaatselijke, vooral boerenbevolking, hielp om de oorlog te overleven met zijn aangepaste administratie. Nu het toch over de oorlog gaat: tijdens de eerste wereldoorlog moest Vic Boeren als dienstplichtige opnieuw in dienst komen. Naar verluid nam hij iedere kans aan om overgeplaatst te worden om zo wat van het land te kunnen zien. Tot onze verbaszing duikt zijn naam op in een gevangenisregister. Hij werd veroordeeld op 18 november 1916 door de krijgsraad in 's Hertogenbosch, wegens het reizen met een vervallen verlofpas. De straf was 2 dagen voor dit lichte vergrijp en onmiddellijk uitgevoerd. De familie wist hier bijna niets van, zo blijkt. Er is een  afzonderlijk artikeltje gemaakt over de militaire loopbaan. Vader Vic Boeren was een echte knutselaar, want naast het boerenbedrijf maakte hij ook klompen, foto's (op glazen platen) en herstelde ook klokken...

 

Vic en Marie vierden samen met hun kinderen hun zilveren huwelijk in 1955. Uitnodiging25 1955Daarvan is ook een menu en de uitnodiging bewaard. Menu25 1955Het verschilt eigenlijk niet zo heel veel van het menu op de trouwdag...

 

Verder uit de tekst van neef Vic Boeren: Herman en Gust namen later samen de boerderij over. In het tweede jaar na de bedrijfsovername brandde de koestal af. Dit was een grote financiële strop. Maar de broers herpakten zich en bouwden de stal weer op. Na enkele jaren gingen de broers uit elkaar en gingen afzonderlijk van elkaar verder. Ze werden wel buren, want terwijl Herman op de ouderlijke boerderij bleef, verhuisde Gust naar de overkant van de straat, (naar de boerderij van "den Hondseinder"). De grond en het vee werd verdeeld.

 

dorpsstraat (nu nummer 85)Vic Boeren vestigde zich eerder aan de dorpsstraat (nu nummer 85) voordat hij naar de maaijkantsstraat trok. Het is niet helemaal duidelijk of hier een boerderij bedreven werd. Vaak deed men als "burger" toch een beetje aan landbouw, door het houden van een varken, wat kippen of konijnen en het bewerken van een klein stukje grond. Toen Vic Boeren naar de Maaijkansestraat trok, kwam "tante Slie" in dit huis wonen, er werd van woonst gewiseld.

 

De boerderij aan de Maaijkantsestraat werd eerst gehuurd en pas na de oorlog definitief aangekocht. De prijs viel wat tegen, naar verluid.  Beide grootouders van Interstruif overleden in mei 1964, Vic op 5 mei en Maria op 27 mei. grafsteenVicMarieBoerenZe werden begraven achter de intussen na de oorlog nieuwe herbouwde kerk van Ulicoten en kregen een sobere grafsteen.

Boreerderij ddan de StrumptVictor Martinus Boeren (Vic) werd geboren aan de Strumpt, nu "nieuwe Strumpt". Een foto staat hierbij. Op hetzelfde adres wont nu een nazaat van Jacobus oudere zoon, Adrianus Augustinus, die ook August Boeren heet, deze neef is dubbel familie, want ome Charel Boeren was getrouwd met een zus van mijn vader, tante Riet Roelands... NIEUWESTRUMPT4Ten tijde van de geboorte van Adrianus Augustinus, woonde de familie in de gemeente Baarle-Hertog, mogelijk in Zondereigen, grenzend aan Merksplas. Van de kinderen gingen de meesten naar de katholieke school in Meerle, toen ze in Ulicoten kwamen wonen, er was enkel openbaar onderwijs voorhanden in Nederlands Ulicoten, zonder katholieke godsdienstinvloeden. Victor Martinus Boeren, de jongste van het gezin ging wel naar school in Ulicoten, die intussen ook een katholieke school rijk was geworden, het openbaar onderwijs was doodgebloed door gebrek aan leerlingen en religieuzen hadden de onderwijstaak overgenomen. In het streekarchief werd een GezinskaartBoeren1880evgezinskaart gevonden van het gezin Boeren dat op de strumpt woonde, de kaart is gestart in 1880 en werd later aangevuld. Ook een GezinskaartBoeren1900kaart die in 1900 werd begonnen is gevonden, zo is te volgen hoe de bewoners van de Strumpt wisselden. De boerderij aan de Strumpt werd in de loop van de jaren wel flink verbouwd, dat is te zien aan de recente foto naast de oude. nieuweStruptKaartOp een kaartje van rond 1930 is de boerderij aangeduid met een pijltje. De wegen en paden lagen toen toch wel heel anders dan nu.