Naast het volgen van mijn eigen rechtstreekse familie ben ik natuurlijk ook eens naar de familie van mijn wederhelft gaan zoeken. Aangezien deze volledig in België woonde is het zoeken iets anders verlopen dan naar de families Roelands en Boeren, er leken ook geen anderen zich veel mee bezig te hebben gehouden. Ik vond niet direct uitgewerkte genealogieën terug. Als voornaamste bronnen gebruikte ik in eerste instantie de overgeleverde gegevens van familieleden en daarnaast het rijksarchief van België, waar de bevolkingsregisters en oude parochieregisters grotendeels werden ingescand bewaard. Een aantal afbeeldingen bij dit stuk zijn daarvan afkomstig.

Mijn partner Ann werd in 1961 in Gent geboren als 1e kind van Roger Johannes De Waele en Arlette  Marie Jeanne Van Doorselaere. Ze werd in Gent geboren omdat de ouders afkomstig waren uit Destelbergen bij Gent. De naam van mijn schoonmoeder is terug te voeren op een dorpje in Oost-Vlaanderen: Doorslaar. Ann heeft nog een jongere zus en twee jongere broers. De familie Van Doorselaere komt ook nog eens aan de beurt om uitgezocht te worden.

Roger Johannes De Waele werd geboren op 21 Januari 1937 In Beervelde, in de buurt Haenhout (Aanhout, nabij Destelbergen). Hij kwam in het Antwerpse (Schilde) wonen vanwege zijn werk bij “den Bell” in Antwerpen, een bekend internationaal bedrijf in telecom apparatuur dat later werd overgenomen door Alcatel. Roger werd geboren als zoon van Isidoor Leopold De Waele en Martha Virginia Lammens. Roger heeft nog een oudere zus Laura.

Isidoor Leopold werd geboren op 23 februari 1903 in Destelbergen, een plaatsnaam die we nog vaak zullen tegenkomen. Hij was een zoon van Johannes De Waele en Philomena Uytendaele. Isidoor huwde met Martha Virginia Lammens, geboren in Kalken op 17 februari 1905. Martha overleed op 17 februari 1986 op 81 jarige leeftijd. Isidoor overleefde haar en overleed op 17 november 1992 op de leeftijd van 89 jaar in Zeveneken, ook in de omgeving van Gent.

De vader van Isidoor, Johannes De Waele werd eveneens geboren in Destelbergen, op 29 juli 1854. Hij was de zoon van Judocus De Waele en Francisca Rottiers. Hij was gehuwd na 1893 met Philomena Uytendaele, die geboren was in Lochristi, ook in de omgeving van Gent. Johannes zou overleden zijn omstreeks 1940. Mijn bronnen zijn wat vaag daarover en de registers zijn nog niet openbaar. Johannes was eerder getrouwd met Maria Cordula Van Laere, geboren 4 augustus 1854 en overleden in Destelbergen op 21 augustus 1893. In dat huwelijk werden 2 dochtertjes geboren die als kind al overleden. Philomena was ook al eerder gehuwd met Seraphinus Stevens die overleed op 28 februari 1899 in Oostakker. Uit dat huwelijk zijn geen kinderen bekend. Johannes De Waele had nog 3 oudere broers, die we in de registers terug vonden.

We gaan een generatie verder en komen bij de vader van Johannes: Judocus De Waele, deze werd in de Franse tijd ingeschreven als Jean De Waele, geboren op 5 september 1805 in OostakkergebJudocus1805. Judocus overleed in Destelbergen op 6 december 1871 op 66 jarige leeftijd.OverludocusDW1871 Hij huwde met Francisca Rottiers, geboren rond 1813 in Oostakker, die later overleed op 16 oktober 1887. In de overlijdensakte was de leeftijd vermeld, zodat we haar geboortejaar ongeveer kunnen bepalen. Het overlijden werd aangegeven door de zoons Petrus en Isidoor De Waele.OverlRottiers1887 De ouders van Judocus waren Andries De Waele en Livina Judoca Vervaet.

Andries (Andreas) De Waele werd op 8 oktober 1773 geboren in Destelbergen1773AndreasDWaeleDoop. Hij huwde op 2 mei 1802 in Oostakker met Livina Judoca Vervaet. Zij werd geboren op 13 november 1776 in Oostakker. Van de familie vervaet is een uitgebreide stamboom online terug te vinden, hoewel ik graag zoveel mogelijk rechtstreekse bronnen gbruik zoals gemeentelijke en kerkelijke registers. Livina overleed op 13 mei 1820 in Oostakker. Er zijn van hen 2 kinderen bekend: Judocus en Pauline De Waele. Andries was de zoon van Egidius De Waele en Maria Anna Theresia Claeys. De overlijdensdatum van Andries is nog niet gevonden. Andries had nog 3 broers waarvan we de geboorte konden terugvinden

Van Egidius De Waele is bekend dat die werd geboren 23 maart 1733 en overleed op 4 december 1793 in Destelbergen om 3 uur in de namiddag op 60 jarige leeftijd1793AegidiusDWaeleOVL. In de akte staat dat hij gehuwd was geweest (maritius erat) met Maria Anna Claeys, die dus eerder zal gestorven zijn. Egidius had een oudere broer Joannes (geboren 7 mei 1727) en een jongere zus Isabella (geboren 1734).  De ouders van Aegidius waren Livinius De Waele en Adriana De Vischer.

 

Livinius overleed volgens de acte op 17 juni 1763 en was toen 67 jaar, hij werd dus geboren omstreeks 16961763ovlLivinusDeWaele. Van Adrana De Visscher wer op haar overlijdensacte in het DTB van Destelbergen vermeld dat ze 80 jaren was bij haar overlijden op 13 juli 1777, de geboortedatum wordt expliciet vermeld: 26 september 1696.1777ovlAdrianaDeischer Bij andere overlijdens werd dat niet vermeld, waarschijnlijk was dit een uitzonderlijk hoge leeftijd voor die tijd. Het huwelijk tussen Livinius en Adriana vonden we terug in de registers van de parochie Onze Lieve Vrouw ter sneeuw in Destelbergen, Oost-Vlaanderen op 29 april 17231723HuwLivinusDW AdrianaDevisscher.

De afkomst van Livinus is niet gevonden in Destelbergen in de doopregisters. Er is wel een Livien (Livinus) gevonden in Zaffelaere (Lochristi) die wat de geboortedatum betreft dezelfde zou kunnen zijn. Deze was de zoon van Pieter De Waele en Judoca De Roeck en werd geboren op 5 juni in 1696. Zaffelare is in de ruime omgeving van Destelbergen.

De herkomst van de vroegere takken De Waele is nog in onderzoek.