Er zijn in onze familiestamboom heel wat mensen met deze naam. Over de naam Adrianus, vonden we een overzichtje in Wiklipedia. In dit levensverhaal zoeken we naar de geschiedenis van de overgrootvader van Interstruif Adrianus Roelands (1863-1927).

gebaktAdrianusR1863Adrianus Roelands werd geboren op 11 februari 1863, om 5 uur in de ochtend. Hij werd geboren in het buurtschap 't Hout in Princenhage bij het riviertje de Aa of Weerrijs, in het huis nr.84, volgens de toenmalige nummering.

kadaster prHage1824't Hout
't Hout ligt rond de Houtakkerstraat en de Dr. Batenburglaan, in het ZW van Breda. N grenzend aan de Graaf Engelbertlan, W aan de A16 en de N263 (Rijsbergseweg), Z en O aan de Aa of Weerijs (waarover de Houtbrug ligt richting Mastbos). In 1840 had 't Hout 11 huizen, 116 inwoners. Thans (2014) ca. 60 huizen, 150 inwoners.

Adrianus was zover ik nu weet de enige zoon van Matheus Roelands en Adriana Damen. Volgens zijn geboorteakte was zijn vader arbeider, waarschijnlijk landarbeider. Ook zijn moeder werd als arbeidster vermeld. Adrianus werd vernoemd naar de grootvader van vaderszijde, zoals toen gebruikelijk. Diens levensverhaal komt nog..

 

Op 27 jarige leeftijd trad Adrianus in de toenmalige gemeente Princenhage het huwelijk met {joaktree person|3|I10|extended}, 29 jaren oud. De huwlijksdatum was 7 mei 1890. De bruidegom is volgens de huwelijksakte op dat moment bouwman en de bruid is dienstbode. De aankondiging van het huwelijk gebeurde toen op zondag 20 en 27 april 1890. De vader van de bruid {joaktree person|3|I443|extended}, is dan al overleden. Adrianus Roelands Mie KooijenDe foto van het koppel is van veel latere leeftijd, mogelijk bij het huwelijk van een van hun kinderen.

Een bijzonderheid is dat het koppel verre verwanten blijken te zijn, het is niet zeker dat ze dat zelf wisten. De verwantschap is dat ze beide afstammen van dezelfde voorouder Adrianus Roelen 1595-1661, zo'n 6 generaties eerder. Er was dus niet het bezwaar van zeer dichte verwantschap. Merk op dat de familienaam Roelands blijkbaar in het verleden niet steeds het zelfde gespeld werd...

 

Uit het huwelijk worden 6 kinderen geboren. Adriana, Petrus Matheus, {joaktree person|3|I8|extended}, Johanna Maria, Adrianus Simon en Johanna Wilhelmina. Van Matheus Cornelis is er ook een levensverhaal samengeteld. Bij de geboorte van Adriana woont het gezin in het huis 113 in 't Hout. Vanaf de geboorte van Johanna Maria staat er geen adres meer in de geboorteakte. roelanstBij de ondertekening van de geboorteakten maakte Adrianus dezelfde fout als op de huwelijksakte: hij tekende met "A Roelanst", schrijven was voor hem geen dagelijkse bezigheid, waarschijnlijk. Als beroep staat vermeld dat hij arbeider is evenals de moeder.

 

Raakeind GilzeHet gezin verhuisde op 9 November 1914 naar Gilze, maar enkele van de kinderen hebben daar maar zeer kort of niet gewoond. Adriana verliet het ouderlijjke huis in 1917 en vertrok bij haar huwelijk naar Princenhage. Het eerst vermelde huisnummer van het gezin Roelands was A 24 (Raakeind, nu Hoogstraat 7). Als beroep van Adrianus is vermeld Arbeider.

 

RoelandsKooijenBidpAdrianus stief in Gilze in 1927 in wijk C in huisnummer 68 (schoolstraat, Molenschot) op 17 juni om 10.30 uur volgens de akte. Het overlijden werd aangegeven door Adrianus Woutherus van Gestel (52 jaar, landbouwer) en Adrianus Hermans (42 jaar, ook landbouwer). De weduwe van Adrianus trok later in bij een van de kinderen in de gemeente Ginneken en Bavel, ze overleed echter in Gilze. Ze heeft dus eigenlijk 2 overlijdensakten, want de originele akte werd overgeschrteven in het bevolkingsregister van de woonplaats.