Met conventies bedoelen we de wijze van schrijven of vermelden in deze website. Op dat gebied volgen niet alle genalogische onderzoeken de zelfde standaard, wat het niet altijd gemakkelijker maakt om zaken of namen juist te plaatsen.

Namen:

We volgen zoveel mogelijk de namen zoals vermeld in de officiële stukken, zoals bevolkingsregisters, Doop-,trouw- of begraafboeken. De familienaam proberen we zover mogelijk het zelfde te vermelden, om duidelijkheid te houden over de lijnen van bloedverwantschap.

Plaatsnamen:

Afhankelijk van de bestuurlijke situatie, samenstelling van de gemeente officiële naam op het moment van de vermelde datum van de gerbeurtenis bij de persoon of het vastellen van het feit... Ook bij het vermelden van het dorp of de woonplaats volgen we de officiele registers, de vermelding (en vaak ook spellng) wordt overgenomen uit het register. Zo vormt dat ook en meer historisch spoor.